Em cũng xin góp vài dòng cảm nhận (gọi là nhận xét thì hơi nặng nề, vì anh Trung lớn tuổi hơn em) về dịch vụ chuyển phát của Anh Trung. Em xin phép không liệt kê ngày tháng của giao dịch, vì đã quá...