Ngày 22/12 em có đặt anh Trung mua và ship hộ một chiếc đồng hồ tại link http://www.jomashop.com/citizen-skyhawk-mens-watch-jy0010-50e.html
Sau đó anh Trung báo giá và mình ok đã chuyển đặt cọc cho...