Mình nhờ anh Trung mua hàng Mỹ từ năm ngoái. Hàng mua giá trị không cao, chỉ 100$ đổ lại, có khi món nhỏ chỉ 10 mấy đồng, anh Trung điều nhiệt tình ship giúp. Hàng mình nhận lúc nào cũng được gói kỹ...