Nhận xét về dịch vụ mua hàng hộ của anh Trung Minh Trí camera.
Tưởng ai, chứ anh Trung thì quá tốt rồi!
Mình nhờ anh Trung ship hàng hoài. Khi đặt "Đơn hàng" nào nhiều tiền thì mới đặt cọc, chứ ít...