Hôm rồi có nhờ Anh Trung mua dùm cái mắt kính với cái đồng hồ, hàng đã về tới nơi.
Em thấy dịch vụ của anh Trung rất nhanh gọn so với chỗ khác, giao hàng và nhận tiền tận nhà ( không lấy công ship)....