Quá tuyệt. Cảm ơn anh chủ!
Đúng là đi du lịch và chụp chủ yếu ban ngày thì cái mobile cam là đủ dùng.