Ảnh đẹp quá bác huyquantic. TFS!
Chúc mừng bác có chuyến đi thành công! :25: