Nhìn thích thật, mong một ngày sẽ đến Pháp, cảm ơn bạn đã share