Các bác tham gia group facebook : Sigma Foveon Vietnam cho đông vui ạ. :)