Còn thiếu một số ngành đặc thù chỉ có trên vnphoto:
- Ngành tư vấn thiết bị: Ni - Ca - So - Pen...
- Ngành leo cột điện: Rất có triển vọng, mới qua một tối đã có mấy ông theo ngành này :)