E xin đăng ký 2 lớp CHuyen Đề P2(nhiếp ảnh chân dung)
Cao Bá Quí - 0906788968 - P2 (mùng mấy e đóng tiền đc thì e ghé đóng a)