Mình lọt vào nhóm 12, hehehe. Dưng mừ vote xong thì được cái gì hả các anh?