Em cũng cùng với câu hỏi trên. Khoảng cách từ nơi em đứng đến nơi bắn tầm 500m ạ.