Đẹp !
Xem xong , bỗng dưng muốn khóc vì ...
....không được đi

******
Nước Úc trông thế mà đẹp và giàu hơn Vietnam ta nhệ !!!