Tiếp đi bác COK, đang chờ xem Kangaroo với phong lá đỏ nè :)