Chào các Bạn Ảnh VNphoto ở Japan,

Tôi đã book vé đi Japan vào tháng 11.

Chúng tôi 2 người sẽ đến Japan vào ngày 13/11/2013 và rời Japan vào ngày 27/11/2013

Sẽ ở...