các bác đang sống ơ Nhật vào góp ảnh chung trong thread em nhé, huhu ít người tham gia quá T_T

http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=176602