2 ku nhà bạn dễ thương ghê, mình cũng có 1 ku, tương lai cũng up hình lên cho mọi người chim ngưỡng. Chúc gia đình bạn luôn vui.