2 khuôn mặt sáng và giống nhau lắm đấy , nhà mình cũng có 1 ku cute lắm để mình up mọi người cùng xem