tấm #349 đẹp thiệt, nhìn mặt mấy thằng nhóc cũng dễ thương nữa :1eye: