ảnh đẹp lắm bác. nhìn thằng bé lanh ghê. coi bộ thằng bé cũng thích chụp ảnh hen