Pic này đẹp quá, nhìn bé lại nhớ tuổi thơ nơi quê nhà của mình, hòa mình vào thiên nhiên, thật tuyệt vời.