Hình đẹp và các bé lanh lơi bác ạ. Em thích từ "Lẽ sống" của bác khi nói về con. Đúng là con cái là lẽ sống của cha mẹ!