2 chú quậy nhà bác giống nhau nhỉ, chúc lẽ sống của bác phát triển tốt :)