#2 nhìn ấm ấm, khó tả, sau này nhóc nhà bác xem lại chắc bồi hồi lắm!