Mình cũng thấy tương tự là ảnh của bạn hình như dùng flash nhiều nên nhiều chỗ ánh sáng hơi chát, với nữa màu bạn để saturation hơi cao nên đậm nhưng ko tươi lắm thì phải. Bạn thử giảm phần "black"...