Những khoảng khắc khi bắt lại,sau bao năm, nhìn lại, em thấy rất thú vị!