Lâu quá mới vô lại diễn đàn.
Thấy 2 nhóc nì mà ham quá.
Mình mới có 1 con vịt.
Hy vọng lần sau sẽ có them con ford going bác