Xin lỗi, ngoại trừ việc lấy nét hơi chậm do phải quay vòng khá dài còn lại em chả thấy có vấn đề gì về focus cả. Chưa kể là ống quá nét. Nét cả tâm lẫn rìa.