Có 2 thằng quậy ngon như thế này để cho nó quậy phá trong nhà thí thích quá rồi còn gì. Chúc mừng bạn.