Đẹp như là con tài tử điện ảnh. Chúc mừng bác nhé...