ước gì hòi đó ba mình cũng chụp rồi úp lên hé...nhìn hạnh phúc lắm