Rất thích nhận xét của bác, có thể rút dc nhiều kn hơn cho bản thân qua những lời nhận xét rất có ít của bác. Thanks bác