đẹp ,nhưng hình như màu sắc nó sao sao đấy ,có mấy tấm nhìn mặt bé hốc quá