bác chủ công phu quá... lập luôn fb lưu hình cho các em, sau này cho chúng vào xem