bác hướng dẫn chụp đêm với, nếu để iso ko quá 800, shutter speed k quá 1/60 thì tối lắm