Sony được cái thương hiệu makerting tốt và khâu chăm sóc khách hàng ổn hơn bác ạ