Em cũng ở đồng nai, nhưng toàn tự học. bây giờ kiến thức nhiếp ảnh có thể tìm đc trên mạng mà.
Bác chụp thể loại nào vậy? Em hay chụp phong cảnh đời thường, hay là ta kết bạn fb giao lưu chơi.