Bạn ở đâu ? nếu SG thì khu cx nhà đèn chân cầu N.V.Cừ ngay góc V.V.Kiệt hỏi nhà anh Dũng hay dt 0903657484