Qua một số góp ý của nhiều thành viên, BQT đã thảo luận và đưa ra một số nguyên tắc khi post bài ở chuyên mục ''Kỹ thuật PHOTOSHOP và các phần mềm'' như sau:
1/. Chuyên mục ''Kỹ thuật PHOTOSHOP và...