XL muốn nhấn mạnh lại lần nữa thông báo này của bác RAVIC là BQT VNPHOTO sẽ áp dụng các biện pháp triệt để nhất đối với các bác chia sẻ phần mềm vi phạm bản quyền lên VNPHOTO. Chúng ta ở đây ai cũng...