có nhiều máy compact chống nước dưới 300 đô cơ mà cảm biến nhỏ quá,sợ sẽ không đáp ưng đc yêu cầu chất lượng của bạn

canon G9X rất ok, nhưng bạn phải mua kèm với vỏ chống nước nữa

cố dành tiến...