Hình như toàn bác chụp hình xấu post vào topic này thì phải.