Hình dễ thương ghê đó. Nhớ hồi xưa em cũng cỡ này, gặp bà nội là bà nội nói "nhìn cái mặt giống con gái mẹ nó ghê". Ha ha