Khi có hàng mới anh cần bổ sung, hay thay đổi giá thì OK.

Chứ mỗi ngày anh viết 1 câu như thế nầy : "nang cap bang gia ban hang" thì đúng là không ổn.
và tạo tiền lệ xấu trên box mua bán....