lấy dòng xt đi bác xt-200 biết cơ bản xong là muốn lên dòng cao bán tốn tiền nữa