Bạn còn cần phải tính thêm ISO của sensor mới tốt hơn ISO của sensor cũ bao nhiêu stop nữa.