Bạn liên hệ với mình qua email hay phone nha.
An Duong
0903331479
anduongpham@hotmail.com

Cám ơn