Mình đang dùng Kiev 60 ,mua rất mới sưu tập và chụp (mua trên xom 6t8) khuyên bạn nên mua Kiev 88CM ngàm pen six len thì Arad hay Vona 80f2.8 giá rổ tùy theo độ mới chắc từ 5T hoặc hơn chút nói chung...