Mua đi Bác, ta cũng mê và đang phấn đấu để mua mrl